PEĆINA NAD VRAŽJIM FIROVIMA

Pećina nad Vražijim firovima (Đalovića pećina) najduža je pećina u Crnoj Gori, a njene prirodne vrijednosti se mogu mjeriti sa najljepšim pećinama u Evropi i svijetu. Istražena dužina pećine je oko 17,5 kilometara.[...]

NOVAKOVIĆA PEĆINA

Novakovića pećina se svrstava u red najznačajnijih speleoloških objekata u Crnoj Gori, koja je zbog svojih prirodnih odlika proglašena zaštićenim prirodnim područjem. Nalazi se na 28 kilometara od Bijelog Polja u srcu Vraneške doline.[...]

MUSTAFINA PEĆINA

Pećina se nalazi u selu Lazovići na Koritskoj visoravni. Nadmorska visina ulaza je 1318 m. Prema hidrološkim karakteristikama radi se o objektu sa stalnim vodenim tokom. Istražena dužina pećine je 405 m. [...]

PEĆINA OSOJA

Osoja se nalazi u selu Dobrakovo, na oko 14 km od Bijelog Polja. Najljepši dijelovi pećine su dvorana Sniježni čovjek u čijem centru dominira ogroman kip Jetija čija je visina šest metara, zatim Prolaz duhova, Koralni prolaz i odaja Med i mlijeko. [...]

VRŠKA PEĆINA

Vema zanimljiv speleološki objekat sa stalnim vodenim tokom i bogatim živim svijetom. Dužina pećine je 478 m a postoji realna mogućnost da dođe do povezivanja sa pećinom Vrški potok sa kojom postoji hidrološka veza.[...]

7.11.11

Ljepota koja nije valorizovana

Nakon Đalovića pećine, najljepšeg i najvrednijeg speleološkog objekta na području bjelopoljske opštine, počele su istražnje radnje i u Novakovića pećini, čija je unutrašnjost dosad istražena u nekih 600 metara.
Speleolog Željko Madžgalj, član Planinarsko-speleološkog društva „Akovo”, kaže da je riječ o veoma lijepoj pećini koja se nalazi u selu Muslići na lokaciji Novakovića grebeni ili Novakovića stijene, udaljenoj oko 24 kilometra od Bijelog Polja. U stvari pojašnjava Madžgalj, Novakovića pećina predstavlja prelivno vrelo rijeke Vranštice, odnosno rijeke Stožerice, kako je neki zovu.

– Kako bismo doprinijeli valorizaciji njenih vrijednosti krenuli smo u obimnije i sveobuhvatnije istraživanje Novakovića pećine. Zajedno sa članovima kluba „Akovo” u Novakovića pećni nedavno je boravilo i dvoje speleologa iz Njemačke. Nadam se da ćemo uskoro imati podatke o starosti pećine do kojih smo došli zahvaljujući posebnim tehnikama. Imaćemo precizne podatke kao što su temperatura vazduha, vode, tla, starosti salagmita itd. – naglašava Madžgalj.

Inače, Novakovića pećina je duga oko 600 metara, na čijem kraju se nalazi sifon, tako da se pretpostavlja da se pećina dalje produžava.

– Problem je što je Novakovića pećina dosta devastirana i u njenoj unutrašnjnosti ima dosta polomljenih satalknita, što je djelo ljudskih ruku jer je ulaz u pećinu dosta pristupačan, a i ona se nalazi blizu puta Tomaševo–Vitkove staje. Jednostavna je za prolazak i ulaz ljudi koji ne vode računa o njenim vrijednostima – kaže Madžgalj dodajući da članovi speleološkog kluba „Akovo” često organizuju akcije čišćenja unutrašnjosti pećine, ali da se problem ipak ponavlja.

Madžgalj naglašava da je Novakovića pećina u odnosu na Đalovića pećinu manje ljepote i dužine, ali ističe da u svakom slučaju na lokalnom nivou mora postojati prilika da se ona valorizuje na bolji i efektniji način. Naročito sada kad je završena izgradnja regionalnog puta Slijepač most–Pavino Polje.