PEĆINA NAD VRAŽJIM FIROVIMA

Pećina nad Vražijim firovima (Đalovića pećina) najduža je pećina u Crnoj Gori, a njene prirodne vrijednosti se mogu mjeriti sa najljepšim pećinama u Evropi i svijetu. Istražena dužina pećine je oko 17,5 kilometara.[...]

NOVAKOVIĆA PEĆINA

Novakovića pećina se svrstava u red najznačajnijih speleoloških objekata u Crnoj Gori, koja je zbog svojih prirodnih odlika proglašena zaštićenim prirodnim područjem. Nalazi se na 28 kilometara od Bijelog Polja u srcu Vraneške doline.[...]

MUSTAFINA PEĆINA

Pećina se nalazi u selu Lazovići na Koritskoj visoravni. Nadmorska visina ulaza je 1318 m. Prema hidrološkim karakteristikama radi se o objektu sa stalnim vodenim tokom. Istražena dužina pećine je 405 m. [...]

PEĆINA OSOJA

Osoja se nalazi u selu Dobrakovo, na oko 14 km od Bijelog Polja. Najljepši dijelovi pećine su dvorana Sniježni čovjek u čijem centru dominira ogroman kip Jetija čija je visina šest metara, zatim Prolaz duhova, Koralni prolaz i odaja Med i mlijeko. [...]

VRŠKA PEĆINA

Vema zanimljiv speleološki objekat sa stalnim vodenim tokom i bogatim živim svijetom. Dužina pećine je 478 m a postoji realna mogućnost da dođe do povezivanja sa pećinom Vrški potok sa kojom postoji hidrološka veza.[...]

6.1.12

Uslovi korištenja sadržaja objavljenih na sajtu www.speleologija.meSvaka fotografija, topografski nacrt, ilustracija i članak predstavljaju autorsko djelo i kao takva zaštićena su Zakonom o autorskom pravu.

Nije dozvoljena upotreba navedenih sadržaja u komercijalne svrhe i za izradu novih publikacija bez pismene dozvole autora. Za dodatne informacije obratite se autorima.

U slučaju navođenja rezultata speleoloških istraživanja, kao izvor informacija treba u potpunosti citirati navedene autore, kao i sajt speleologija.me. (autor, naslov, speleologija.me, 2012.). Izmjena navedenih sadržaja nije dozvoljena bez odobrenja autora.

Kontakt za sve informacije u vezi korištenja sadržaja sajta je manifesto.mne@gmail.com i polje@t-com.me 

Podaci prikazani na ovim web stranicama su ponuđeni isključivo u svrhu informiranja i predstavljeni u najboljoj namjeri. Autori ne odgovaraju za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem istih.