PEĆINA NAD VRAŽJIM FIROVIMA

Pećina nad Vražijim firovima (Đalovića pećina) najduža je pećina u Crnoj Gori, a njene prirodne vrijednosti se mogu mjeriti sa najljepšim pećinama u Evropi i svijetu. Istražena dužina pećine je oko 17,5 kilometara.[...]

NOVAKOVIĆA PEĆINA

Novakovića pećina se svrstava u red najznačajnijih speleoloških objekata u Crnoj Gori, koja je zbog svojih prirodnih odlika proglašena zaštićenim prirodnim područjem. Nalazi se na 28 kilometara od Bijelog Polja u srcu Vraneške doline.[...]

MUSTAFINA PEĆINA

Pećina se nalazi u selu Lazovići na Koritskoj visoravni. Nadmorska visina ulaza je 1318 m. Prema hidrološkim karakteristikama radi se o objektu sa stalnim vodenim tokom. Istražena dužina pećine je 405 m. [...]

PEĆINA OSOJA

Osoja se nalazi u selu Dobrakovo, na oko 14 km od Bijelog Polja. Najljepši dijelovi pećine su dvorana Sniježni čovjek u čijem centru dominira ogroman kip Jetija čija je visina šest metara, zatim Prolaz duhova, Koralni prolaz i odaja Med i mlijeko. [...]

VRŠKA PEĆINA

Vema zanimljiv speleološki objekat sa stalnim vodenim tokom i bogatim živim svijetom. Dužina pećine je 478 m a postoji realna mogućnost da dođe do povezivanja sa pećinom Vrški potok sa kojom postoji hidrološka veza.[...]

6.1.13

Biospeleološko društvo Crne Gore

U Crnoj Gori je nedavno osnovano Biospeleološko društvo Crne Gore. Osnovni ciljevi društva su naučno istraživanje, promocija i zaštita pećinskih objekata i njihove faune. Osnivači društva su speleolozi i istaknuti eksperti iz ove oblasti koji su pozvali druga speleološka i biospeleološka društva, nevladine organizacije, vladine institucije, univerzitete, institute, prirodnjačke muzeje i pojedince koji se bave istraživanjem i zaštitom pećina i pećinske faune da im se pridruže u ostvarenju ciljeva.
Osnivači društva su Dr Marko G. Karaman, Miloš Pavićević, Željko Madžgalj, Dragoslav Perović i Dejan Dragićević.