Najduže pećine u Crnoj Gori

NAZIV
DUŽINA
DUBINA
LOKACIJA
IZVOR

17500 m
+ 120 m
Đalovića klisura
Istražili: SOB, Srbija 1987-1992 (10550m) Pustý žleb, ČSS - 2002-2012., PSK Akovo. Izvor: Pustý žleb, Češka i PSK Akovo, CG
5300 m
- 383 m
Njeguši, Lovćen
Izvor: Montenegro-barlang
3410 m

Dobrsko selo, Cetinje
Istraživali: G. Gessman (1905); JD Logatec, JO Dimnice i JO Železničar (1978.)  (Dužina: 2515 m, Visinska razlika: 282 m.)Izvor: “Naše jame” 25/1983

2820 m
- 1027 m
Maganik
Izvor: Suchý žleb (Češka)
2650 m

Trnovo, Virpazar

Istraživali: JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana i JK Železničar, Slovenija (1978.) 
Izvor: „Jamar“ – jun 2009.
2500 m
- 506 m
Njeguši, Lovćen
Izvor: Montenegro-Barlang
2450 m
- 582 m
Durmitor, Žabljak
Izvor: www.scoop.it
2180 m

Ceklin,
Cetinje
Istraživali: JD Logatec i DZRJ Ribnica 1982. (Dužina: 1173 m, dubina: 192 m) Izvor: “Naše jame” 25/1983, “Jamar” 2009.)
2100 m
- 281 m
Ledeni do, Durmitor
Istraživali: Poljski klubovi TKTJ, SDG, KKS Izvor: PZA i Tomasz Chojnacki
1956 m
- 445 m
Bjelič, Prokletije
Istraživali: WKTJ, SS - Poljska, ASAK, SK Kraljevo, DI Manda – Srbija izvor: PZA
1951 m
- 775 m
Durmitor, Žabljak
Izvor: www.asak.org.rs
1714 m
- 654 m
Krivošije,
Orjen
Izvor: Suchý žleb (Češka)
1700 m
- 400 m
Njeguši, Lovćen
Izvor: Montenegro-barlang
1680 m

Cetinje
Izvor: www.asak.org.rs
1635 m
- 295 m
Bjelič,
Prokletije
izvor: PZA
1617 m
- 279 m
Njeguši, Lovćen
Izvor: Montenegro-barlang
1611 m
- 236 m
Bjelič,
Prokletije
izvor: PZA
›1500 m
- 318 m
Orjen
Izvor: Suchý žleb (Češka)
1218 m
- 516 m
Bjelič,
Prokletije
izvor: PZA
1187 m

Lubnice, Berane
Izvor: www.asak.org.rs
1100 m
- 101 m
Lovćen
Izvor: Montenegro-barlang
1054 m.
- 175 m
Prokletije
izvor: PZA
›1000 m

Bijelo Polje
Izvor: Pustý žleb, Češka, PSK Akovo, CG
Zavjet ćutanja
›1000 m

Bijelo Polje
Izvor: PSK Akovo, Crna Gora
Isića pećina
›1000 m


Đedov do 
Maganik
DI V.M. Manda, Srbija Izvor: www.istrazivaci.rs
Podatke prikupio i obradio Željko Madžgalj, Centar za istraživanje i zaštitu krša